Styrelse

Styrelsen i Föreningen Autisterna 2021

Ordförande: Torbjörn A
Kassör: Titti T
Sekreterare: Immanuel B
Vice ordf: Serena H
Ö ledamot: Martina L
Ö ledamot: Maria K