Styrelse

Styrelsen i Föreningen Autisterna 2022

Ordförande: Torbjörn A
Kassör: Titti T
Sekreterare: Immanuel B
Vice ordf: Serena H
Ö ledamot: Martina L