Styrelse

Styrelsen i Föreningen Autisterna 2022

Ordförande: Torbjörn A
Kassör: Titti T
Sekreterare: Immanuel B
Ö Ledamot: Martina L
Ö Ledamot: Carl Fredrik W (ersatte SH under året)