Styrelse

Styrelsen i Föreningen Autisterna 2024

Ordförande: Torbjörn A
Kassör: Titti T
Sekreterare: vakant
Ö Ledamot: Carl Fredrik W
Ö Ledamot: Annika N