Styrelse

Styrelsen i Föreningen Autisterna 2023

Ordförande: Torbjörn A
Vice ordf.: N.N. (till 2023-07-22)
Kassör: Titti T
Sekreterare: vakant
Ö Ledamot: Carl Fredrik W
Ledamot: A.N. (från aug, tidigare suppleant)