2022

Autist-träff i Göteborg söndag 13/11 2022, kl. 14.00

Föreningen Autisterna ordnar åter träff för autister. Se infobladet!

Tidigare träffar 2022

Föreningen Autisterna ordnade ett stort sommarläger i juli 2022. Se separat sida!

Autist-träff i Göteborg 2022 lördag 11/6 kl. 13.30! Vi möts på Linnéplatsen, och går till sälarna och andra djur. Se infoblad!

Autist-träff i Göteborg 2022 måndag annandag påsk 18/4 kl. 14.00! Vi möttes på Nordostpassagen 57 bv. Se infoblad!

Autist-träff i Skövde 2022 lördag 14/5 kl. 14.00! I Boulognerskogen Se infoblad!

Autist-träff i Göteborg 2022 söndag 22/5 kl. 14.00! I Botaniska Trädgården. Se infoblad!

Föreningen Autisterna har Zoom-träffar för autister (oavsett om man betalt medlemsavgift än) lördagar jämna veckor kl. 16-17 under vårterminen 2022.
Träffarna är för att prata om vad man vill, alltså även privatsaker.
Det som sägs där av personlig karaktär skall stanna där.
Data för att komma in på mötet ges på mejlinglistan där medlemmar är med, eller e-posta till info@autisterna.se (e-postkontona kollas ofta bara på lördagar, så ha tålamod.)

Nya aktiva är välkomna, och man skall inte behöva sitta i styrelse för att ordna aktiviteter. Föreningen har folk som kan: Administrera, organisera och planera arrangemang, ideologi inom autism/neurodiversitet, skriva, påtala fel. Vad föreningen nu främst saknar och behöver är medlemmar som kan få med sig medlemmar som kan få med sig medlemmar …, alltså sprida och rekrytera genom relationer. Men också du som vill sätta igång och driva projekt inom föreningen. Många olika bra aktiviteter för autister behövs.