Medlemskap

Medlemmar i Föreningen Autisterna kan bara vuxna (från 18 år) autister (inkl. personer med autism eller andra beteckningar) bli. Se stadgarna! Årsavgiften är 150 kr och gäller för januari–december det år den betalas. För att bli medlem skall du göra  två saker:

1. Sätt in 150 kr på Föreningens bankgiro, nummer: 5631-3034. Som meddelande kan du ange: Medlemsavgift och ditt namn (eller initialer). Eller betala de 150 kr via Swish 123 436 38 83 (Föreningen Autisterna). Om du måste betala från utlandet så e-posta medlem@autisterna.se för bankuppgifterna.

2. E-posta till oss på medlem@autisterna.se med: ditt namn, din e-postadress och kommun.

När vi fått 150 kr och ditt mail bekräftar vi ditt medlemskap via e-post och du får en inbjudan till föreningens mejlinglista. TYDLIGT: Föreningen skickar information till medlemmarna genom denna mejlinglista. Ifall du missat att tacka ”ja” och vill ha ny inbjudan till mailinglistan så e-posta medlem@autisterna.se för ny invite/inbjudan.

Medlemsavgift som betalas i november eller december räcker det året ut och hela påföljande år (alltså t.o.m. 31/12 ett drygt år senare.)

Det går nu utmärkt att betala in medlemsavgiften för 2022, till bankgirokonto eller Swish ovan. Föreningen skickar inte ut avier.

Stödmedlemmar kan även icke-autister bli. Stödmedlemskap kostar valfri summa, dock minst 250 kr, per år. Sätt in pengarna och märk ”Stödmedlem” och maila ditt namn och mailadress. OBS: Som stödmedlem i föreningen avsäger du dig frivilligt att delta på årsmöte, ta förtroendeposter samt att delta på aktiviteter som är enbart för autister. (Detta för att föreningen skall drivas av autister.)

För ärenden som rör medlemskap, e-posta medlem@autisterna.se.