Framtiden

Vi väntar på att corona-krisen skall gå över. Nuvarande föreningsaktiva vill inte planera mer som folk sen inte kommer till pga corona eller annat. Nya aktiva är välkomna, och man skall inte behöva sitta i styrelse för att ordna aktiviteter.

Föreningen har folk som kan: Administrera, organisera och planera arrangemang, ideologi inom autism/neurodiversitet, skriva, påtala fel.

Vad föreningen nu främst saknar och behöver är medlemmar som kan få med sig medlemmar som kan få med sig medlemmar …, alltså sprida och rekrytera genom relationer.

Många olika bra aktiviteter för autister behövs, även om framtiden inträder först våren 2022.