Här finns inte mycket än

Vi förbereder att starta en ny föreningen för autister.
Föreningen skall (iallafall till att börja med) mest vara en bred plattform inom vilken initiativ som sommarläger för autister skall kunna genomföras.

Zoom för nybörjare, version 1
Skiss på kallelse till konstituerade möte
Förslag på stadgar

Jag nås på tor@aspi.se


Uppdaterad: 2020-11-21