Ny förening för autister i Sverige

Vi förbereder att starta en ny föreningen för autister.
Föreningen skall (iallafall till att börja med) mest vara en bred plattform
inom vilken initiativ som sommarläger för autister skall kunna genomföras.

Autist-läger i Vadstena 2021
Ny autist-förening behövs för att ordna autist-läger m.m.

Förslag på stadgar
”Neurodiversitetsparadigmet är ett framväxande paradigm inom vilket neurodiversitet ses som en form av mänsklig mångfald vilken påverkas av samma sociala krafter som andra former av mångfald (inklusive makt och förtryck).” Text av Nick Walker på: https://www.identityfirstautistic.org/the-neurodiversity-paradigm- Översatt här av Torbjörn Andersson. (Ordet finns i stadgarna och förklaring har efterfrågats.)
Tankar inför förening
Nulägesbeskrivning för nyfikna
Kallelse till grundande av förening 6/1 2021
Kallelse till första styrelsemötet 6/1 sen
Zoom för nybörjare, version 1

Jag nås på tor@aspi.se


Uppdaterad: 2020-12-20